Ungdomsgruppe

I Kvekersamfunnet har vi ingen konfirmasjonstradisjon. Konfirmasjon betyr å "bekrefte sin tro", noe som i kirken har referanse tilbake til dåpen, noe vi ikke har i Kvekersamfunnet. Likevel har det med jevne mellomrom vært ungdom som på eget initiativ har hatt andakt for å bekrefte (konfirmere) sin tilhørighet til Kvekersamfunnet omtrent på konfirmasjonsalder og i forkant hatt en del samtaler med eldre kvekere. De siste årene har vi samlet de som er interessert i å bekrefte sin tilhørighet hos oss og har siden 2010 hatt fire grupper, hvorav den siste gruppa for tiden er aktiv. Gruppa møtes omtrent fire ganger i året, inkludert Årsmøtet og Jønnbu. 

Det å være med i en slik gruppe gir mulighet til å lære om hva det vil si å være kveker, med blikk på kvekertradisjoner, kvekertro og kvekerhistorie. Vi tenker at det er viktig å tilby muligheten til å diskutere med jevnaldrende hvordan vi i dag skal bygge videre på disse tradisjonene, hvordan vi skal møte vår tids utfordringer og hvordan vi skal være kvekere sammen i vår egen tid.

For mer informasjon ta kontakt med Kvekersamfunnets Skriver: kveker@kveker.org