Oslo månedsmøte

Søndagsandakt hver søndag klokken 11:00 i Grønland 12 og på zoom

 

Andaktsmøte: Hver søndag kl. 11.00. Vi følger de offentlige smittevernreglene.
Meeting for Worship: Every Sunday at 11:00 A.M.
Grønland 12, 4. etg
0188 OSLO

 

Inngangen til møtelokalet ligger inne i bakgården. Gå inn til høyre for slakterbutikken Lille Svinesund. Kvekersamfunnet ligger på venstre side litt innover i bakgården. Et stort skilt viser hvem som holder til i nummer 12. Ring på Kvekersamfunnets ringeklokke. 

Kart: https://kart.1881.no/oslo/0188-oslo/groenland-12

 

Alternativ på zoom:

Dette er en mulighet til å være med på andakten i Grønland 12 hjemmefra.​

Her er lenken til andaktene på søndag formiddag:

https://zoom.us/j/95829142025?pwd=U2crKzgyMmlmMWk3cTM0MzRuNVpadz09

Passord: 649864

Tlf.: +47 7349 4877
+47 2396 0588

Her kan du se en liten video med veiledning til hvordan zoom fungerer.

 

 

​Torsdager kl. 18:30-19:00: Temamøter, kveldsandakter, filmkvelder og samtalekvelder

 

Hver torsdag møtes vi i Grønland 12 og samtaler om et tema, ser film eller har andakt.

De fleste av disse møtene har vi også på zoom.

 

Her er lenken til torsdagsmøtene: 

https://zoom.us/j/99317460476?pwd=NGNxaER1NkdQUDY0cWNZbG5TU0I0UT09

Meeting ID: 993 1746 0476

Passcode: 795828

Tlf.: +47 7349 4877
+47 2396 0588

Programmet for søndager og torsdager høsten 2020

 

Torsdag 24. september: Filmkveld, ordnere: Tommy og Sunniva

Søndag 27. september: Andakt, ordner: Jon-Magne, zoom: Marit

Torsdag 1. oktober: Andakt, Min vei til kvekerne v/Sunniva, ordner Marit Avlyst

Søndag 4. oktober: Andakt, ordner: Lara, zoom: Inger-Ma

Torsdag 8. oktober: Kvekernes fredsengasjement, hva innebærer kravet om opprettelse av et fredsdepartement? Liss Skanche fra Den Internasjonale kvinneligaen for fred og frihet innleder, ordner: Tommy, zoom: Marit

Søndag 11. oktober: Andakt, ordner: Tommy, zoom: Marit

Torsdag 15. oktober: Åpen kveld, andakt og samtale, ordner: Inger-Ma

Søndag 18. oktober: Andakt og månedsmøte, ordnere: Marit og Inger-Ma

Torsdag 22. oktober: Kvekerjelp v/ Arnstein og Jon-Magne, ordner Jon-Magne

Søndag 25. oktober: Andakt, ordner: Roger, zoom Inger-Ma

Torsdag 29. oktober: Etikk, dialog og den Andre - Programmert kontra uprogrammert konfliktarbeid med Erik Cleven. 

Hva vil det si å være en tredje part i en konflikt? For de fleste som påtar seg å mekle eller bygge fred handler det om å søke likheter eller felles interesser mellom partene. Men hva er det etiske forholdet mellom en mekler eller utenforstående konfliktarbeider og menneskene som lever med konflikt? Og hva vil dette forholdet si for konfliktarbeid? Erik Cleven vil presentere en tilnærming til dialog som bygger på et dypt etisk forhold til den andre og som søker å respektere den Andres fundamentale annerledeshet. Dette har implikasjoner for dialog og fredsarbeid og betyr at å støtte mennesker i konflikt handler ikke om å søke likhet, men klarhet og forståelse - og å støtte folk i selv å ta avgjørelser i det de finner ut hvem som bør snakke med hvem, om hva, og hvordan de vil føre eventuelle samtaler. For å si det på kvekervis: uprogrammert kontra programmert konflikthåndtering. Møtet vil også være på zoom (se linken for torsdagmøtene over).

Søndag 1. november: Andakt, ordner: Jon-Magne, zoom: Marit

Torsdag 5. november: Filmkveld kl. 18:30 ordnere: Tommy og Sunniva

Søndag 8. november: Andakt, ordner: , zoom:

Torsdag 12. november: Vold mot andre dyr v/Linda og Theo, ordner: Inger-Ma

Søndag 8. november: Andakt, ordner: , zoom:

Torsdag 19. november: Andakt, Min vei til kvekerne v/Elizabeth, ordner: Inger-Ma

Søndag 22. november: Andakt, ordner: , zoom:

Torsdag 26. november: Høsttakkefest, ordnere: Marit og Marika

Søndag 29. november: Andakt, ordner: , zoom:

Torsdag 3. desember: Hvordan leve i fred, ordner: Jon-Magne

Søndag 6. desember: Andakt, ordner: Roger , zoom:

Torsdag 10. desember: Åpen kveld, andakt og samtale

Søndag 13. desember: Andakt og månedsmøte, ordnere: Marit og Inger-Ma

Torsdag 17. desember: Lysmeditasjon på zoom, ordnere Marit og Inger-Ma

Søndag 13. desember: Andakt, ordner: , zoom:

Søndag 20. desember: Andakt, ordner: , zoom:

Søndag 27. desember: Andakt, ordner: , zoom:

 

 

Andre aktuelle arrangementer 

 

Lørdag 26. september kl. 12-13: Stille markering på Grønlands Torg i anledning FNs dag for forbud mot atomvåpen.

Mandager kl. 11-12 foran Stortinget: Stillhet for klima

 

 

Kontakt: Inger-Ma Gabrielsen
Tlf: +47 970 70 394
E-post: oslokveker@gmail.com

Bankkonto: 2711 13 19826

Organisasjonsnummer: 922 850 402

Sjekk ut Kvekerne i Oslos Facebook-side.

Mer informasjon om kvekerandakten finner du her.

KONTAKTINFO

Kvekersamfunnets Skriver: Hanne Hognestad

Epost: kveker@kveker.org

Telefon: +47 97981949

Bankkonto: 9001 05 77089

Organisasjonsnummer: 975 937 380