Om kvekere

Kvekere tror på Gud og at hvert enkelt menneske har muligheten til å ha kontakt med Gud eller det guddommelige. I den lille boka «Råd og spørsmål» står det i de to første rådene:

 

1. KJÆRE VENNER, ta imot enhver tilskyndelse som har sitt utspring i kjærlighet og sannhet, for slike impulser vitner om Guds ledelse. Vær trofaste og tålmodige; ta oppgaven som sannhetens talsmenn alvorlig. Stå ikke imot Guds virke i dere. Lyset fra Gud viser oss det mørke i oss og leder til nytt liv.

 

2. La alt i livet komme inn under Åndens ledelse. Er du åpen for den helbredende kraften i Guds kjærlighet? Hvordan kommer den til uttrykk i ditt liv? Ta vare på «det av Gud» i deg, slik at Guds kjærlighet kan vokse i deg og lede deg. La andakt og dagligliv berike hverandre.

 

Kvekere mener at troen på Gud også skal vise seg i vår måte å leve livet på, og vitnesbyrdene er derfor svært viktige. Disse sier noe om hvordan troen kan være en hjelp i de valgene vi stadig står overfor.

 

Stephen Grellet, en kvekermisjonær som levde på 17- og 1800tallet sa: «I expect to pass through this world but once. Any good, therefore, that I can do or any kindness that I can show to any fellow creature, let me do it now. Let me not defer or neglect it, for I shall not pass this way again.”

Kvekertro

Vitnesbyrdene

Råd og Spørsmål

Historie

Samfunnsengasjement

Førse gang i andakt

Les og hør

Bokliste