Kvekerhjelp

Kvekerhjelp er norske kvekeres redskap i internasjonalt arbeid for fred, menneskerettigheter og utvikling. 

Organisasjonen arbeider for og med mennesker som lever i konfliktområder. Sammen med lokale grasrotorganisasjoner er vi med og bygger fred og styrker menneskers verd og likeverd. Kveker­hjelp støtter prosjekter i de sentral- og østafrikanske landene DR Kongo, Burundi og Rwanda, og på Gaza i Midtøsten.

Her kan du besøke nettsiden til Kvekerhjelp.

Besøk også Kvekerhjelp sin Facebook-side for å holde deg oppdatert på prosjektene.

KONTAKTINFO

Kvekersamfunnets Skriver: Hanne Hognestad

Epost: kveker@kveker.org

Telefon: +47 97981949

Bankkonto: 9001 05 77089

Organisasjonsnummer: 975 937 380