Kontaktinformasjon

Kvekersamfunnets Skriver

Skriveren blir valgt av årsmøtet og er Kvekersamfunnets fremste tillitsvalgte. Skriverens viktigste oppgave består i å være åpen for og bringe til uttrykk de religiøse tanker og erfaringer og praktiske aktiviteter som vokser fram i kvekersamfunnet. Dette vil gi seg uttrykk i møteledelse ved årsmøter, samfunnsråds- og skriverutvalgsmøter, i det daglige virke som Skriver og i Skriverens kontakter med enkeltpersoner og grupper i kvekersamfunnet. Overfor myndighetene fungerer Skriveren som forstander for Kvekersamfunnet slik loven krever, og har rett til å være «statens vitne» etter ekteskapsloven over hele landet.

Skriver i Kvekersamfunnet i dag er Hanne Hognestad.

Epost: kveker@kveker.org

Telefon: +47 97981949

Bankkonto: 9001 05 77089

Organisasjonsnummer: 975 937 380

Sjekk også gjerne ut Facebook-siden vår. 

Andaktsmøter

Ungdomsgruppe

Unge Venner

Kvekerhjelp