Bokliste

En liste over de siste bøkene fra Kvekerforlaget. Bestill ved å sende epost til forlag@kveker.org.

Ressursmateriell fra Quaker Council for European Affairs: Building Peace Together

Hvilke verktøy har vi for å skape fred?

Kvekernes Brussel-kontor (Quaker Council for European Affairs) har gått løs på dette store spørsmålet og satt sammen en praktisk manual som både hjelper oss å tenke prinsipielt og strategisk, og samtidig gir mange konkrete eksempler hentet fra fredsbygging verden rundt. 

Building Peace Together argumenterer for hvorfor inkluderende, langsiktige svar trengs i møte med dagens sikkerhetsspørsmål og reflekterer rundt hvordan det kan gjøres. Ressursmanualen er skrevet med særlig tanke på de som arbeider med fredsspørsmål på forskjellige plan, beslutningstakere, og alle som ønsker å bidra til mer fredelige samfunn.

Her kan du laste ned Building Peace Together

Gleden over kvekerlivet av Ben Pink Dandelion

Denne boka er skrevet på kvekerpremisser, for kvekere, ikke om dem. Kanskje kan den være til glede, ikke bare for kvekere, men for alle som trenger en annerledes andaktsbok. 

Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

Å leve på kvekermåten av Ben Pink Dandelion

Dette er etterfølgeren til Gleden over kvekerlivet og her kommer forklaringene. Boka tar for seg hvorfor vi gjør tingene slik vi gjør dem. Den er skrevet som et uttrykk for forfatterens tjeneste i dag med utgangspunkt i hans egen erfaring og med utdrag fra sitater av andre Venner. Boka er skrevet om kvekere og for kvekere, basert på britisk kvekerpraksis.

Boken koster 100 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

Wilhelm Aarken - et portrett av Hans Eirik Aarek

Dette heftet gir et portrett av kvekeren, fredsforkjemperen, pedagogen, skolemannen og medmennesket Wilhelm Aarek (1907-1999). Heftet er skrevet av hans sønn, Hans Eirik Aarek, som har lagt vekt på å se etter en verdimessig og idémessig helhet i Wilhelms Aareks livsvirke og hvorledes denne helheten kan forstås ut fra de ulike impulsene, erftingene og opplevelsene han hadde. Kvekerdommen var basis for og gjennomsyret Wilhelms Aarek liv og virke, men han påvirket også kvekerdommen sin tenkning og formidling og var en av dem som var med på å utvikle kvekerdommen i moderne liberal retning i Norge. 

Heftet koster 100 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

Problem omkring ein utdatert teologi i lys av ein erkjenningstanke av Theodor Hovda

Heftet koster 50 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

Himmeljorden - Om det av Gud i Naturen av Per Ingvard Haukeland

Jeg bærer på en uro for framtiden til livet på kloden, for hvordan vi behandler våre medskapninger og vårt felles hjem, men jeg ser også en lysning i uroen der kvekere bidrar med eksempler for en bærekraftig fremtid - Per Ingvar Haukeland

Kvekere verden over engasjeres til å vise omsorg for kloden gjennom det de sier og gjør. Dette engasjementet, tuftet på et mangfold av livsfilosofer, beskrives i boka som en dybdeøkologisk kvekerbevegelse. Dybdeøkologien bygger på tankene til filosofen Arne Næss og dreier seg om å gå i dybden av hvordan vi ser og erfarer oss som en del av Naturen og hva vi sier og gjør for å la våre liv tale. Haukeland presenterer i boka en livsfilosofi kalt Himmeljorden, som et uttrykk for sammenhengen mellom Det av Gud i mennesket og Det av Gud i Naturen. Himmeljorden er ikke noe utenfor oss, men et uttrykk for hva vi er. Vi er Himmeljorden, slik den er i oss. 

Boken koster 250 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

Å møtes under Åndens ledelse. En innføring i kvekertro og kvekerordninger av Hans Weening et al.

Kvekerforlagets småskrifter nr. 44

Heftet koster 100 kroner og kan bestilles fra forlag@kveker.org

-men det finst inga grense for kjærleiken av Theodor Hovda

Boka tar for seg en radikal omtenking om Jesu innsats i sin tid, og en nytenking om målet og meningen med det kristne livet i denne verden. Forfatteren tror at mennesker i vår tid trenger en ny religiøs reformasjon, med nytenking også for det praktisk-etiske livet.

Boka kan bestilles fra forlag@kveker.org

Kvekergravstedet av Hans Eirik Aarek

Dette heftet gir en detaljert oversikt over historien til kvekergravstedet i Øvre Haukeligate på Storhaug i Stavanger. Gravstedet ble gitt til kvekersamfunnet av Carl Petter Nyman i 1854. Det kan ses på som en del av kampen for religionsfrihet i Norge og er et viktig kulturhistorisk minne. Heftet inneholder en liste med navnene på de om lag 270 personene som er gravlagt på gravstedet og et kart som identifiserer omkring 170 graver.

Heftet kan bestilles fra forlag@kveker.org

Gud er stillhet av Pierre Lacout

Forfatteren ble født i Frankrike i 1923. Han ble tidlig interessert i mystikk og gikk inn i den katolske karmelitterordenen. Her søkte han Gud i stillheten, og forberedte seg til å bli prest i den katolske kirken. Et kurs i psykoanalyse fikk han til å tenkte gjennom sitt kall og sin tro på nytt. Han beveget seg fra katolisismen til kvekerdommen, hvor han fant mye av den samme stillheten som i karmelittordenen, samtidig som han kunne utvide sin søken i retning av en religion uten grenser. Senere gikk han imidlertidig tilbake til den katolske kirken.

Lacout skrev Dieu est Silence i 1969, mens han var medlem i det sveitsiske kvekersamfunnet, og boken er blitt en klassiker.

Boka kan bestilles fra forlag@kveker.org