KONTAKTINFO

Kvekersamfunnets Skriver: Hanne Hognestad

Epost: kveker@kveker.org

Telefon: +47 97981949

Bergen andaktsgruppe

Andaktsmøte: Første søndag i måneden kl. 11:00
Meeting for Worship: First Sunday of every month at 11:00 A.M.
Kontakt: Esther Kleve
tlf.: +47 97 57 81 56
e-post: estkle@frisurf.no

Studiekvelder hver tredje torsdag i måneden fra 18-20 på Media City Bergen, kafeen.
Our Quaker study group meets every third Thursday in the month from 6pm to 8pm at the Media City Bergen, café.
Kontakt: Linda Karen Eide
e-post: linda.karen.eide@helse-bergen.no

Mer informasjon om kvekerandakten finner du her.