Årsmøtet 2020: 25.-28. juni i Sverige

Nordisk Årsmøte 2020 er dessverre avlyst på grunn av situasjonen med Covid-19. 

Årsmøtet i 2020 holdes i Kungälv, Sverige 25.-28. juni.

Hvert tredje eller fjerde år er det nordisk Årsmøte sammen med svenske, danske og finske venner.

Det svenske årsmøtet inviterer de nordiske årsmøtene til samling på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv den 25. til 28. juni 2020. Skolen, som har en kvekerhistorie, ligger på en høyde i et naturskjønt friluftsområde. 

Tema for Årsmøtet handler om de tidløse spørsmålene – våre relasjoner til hverandre og til naturen og den planet vi lever på. Sosial og miljømessig holdbarhet er samtidig aktuelle spørsmål som handler om her og nå – for en mulig holdbar framtid.

Påmelding til kveker@kveker.org innen 31.mars

For mer informasjon om samlingen og påmelding les invitasjonen her.

KONTAKTINFO

Kvekersamfunnets Skriver: Hanne Hognestad

Epost: kveker@kveker.org

Telefon: +47 97981949

Bankkonto: 9001 05 77089

Organisasjonsnummer: 975 937 380