SEND DITT BIDRAG
    TIL KVEKERHJELP
    1254 20 08081

Medlem av innsamlingskontrollen

 

    Åpningsside Vennenes samfunn

    Kvekerhjelps styre og adm

    Kvekerhjelps vedtekter

    Slik kan du bidra

 

   Tiltak:

   Nyhetsbrev (pdf):

 

KVEKERNE ARBEIDER FOR FRED OG MENNESKEVERD
fordi vi tror at det er "noe av Gud" i hvert menneske
fordi vi tror p alle menneskers likeverd og rett til et godt liv
fordi vi tror p en lengsel i alle etter svare positivt p det gode

Eldre nyheter

50-årsjubileum for Kvekerhjelp

Lørdag 21. september markerer Kvekerhjelp 50 år med fredskonferanse og jubileumsmiddag.

Fredskonferanse kl. 10 - 16 på Litteraturhuset i Oslo:
Last ned program her [program vedlagt]

Eller se facebook-event: https://www.facebook.com/events/231320587017315/


Årsmøte for Kvekerhjelp

Kvekerhjelp avholder vanligvis sitt årsmøte samtidig med årsmøtet for Vennenes Samfunn Kvekerne. Det vil i år gjøres unntaksvis endring på dette.

Kvekerhjelps årsmøte holdes søndag 22. september i Oslo, med den intensjon å kunne ha godt oppmøte i anledning fredskonferanse og jubileum, og å ha ferdig regnskapet for 2012 til gjennomgang og godkjenning.

Årsmøtet holdes i Grønland 12, 22. september kl. 13, i etterkant av andakten i Oslo månedsmøte.

Eldre nyheter

KVEKERHJELP er det norske Kvekersamfunnets redskap i arbeid for utvikling, fred og menneskerettigheter. Kvekerhjelp vil bidra til at folk i utviklingsland blir i stand til å bedre livskvaliteten sin ved egen innsats. Kvekerhjelp støtter for tida disse prosjektene:

 • Change Agent Peace Programme (CAPP): lokalt forankret fredsarbeid i Sentral- og Østafrika.
  Les mer

 • Palestinian Early Childhood Education Programme (PECEP): 13 barnehager i Gaza. Les mer

I mer enn ti år støttet Kvekerhjelp også

 • Uganda Change Agent Association (UCAA): opplæring av forandringsagenter i lokalsamfunn. Les mer.

TILTAKENE VÅRE sikter mot sjølstendig folkelig deltaking i utviklingsprosessen ved å ta i bruk lokale menneskelige og materielle ressurser, lære opp nøkkelpersonell i lokalsamfunnet og hjelpe folk til å opprette sine egne sjølstyrte organisasjoner, tilpasset forhold og kultur på stedet. Samarbeidet med UCAA er i den forbindelse vært en svært verdifull erfaring og inspirasjon for Kvekerhjelp.

OPPL%aelig;RINGSTILTAKENE bevisstgjør folk om mulighetene til endring. De oppdager sine egne evner og ferdigheter, endrer holdninger og lærer å analysere sin egen situasjon og gjennomføre sine egne tiltak. Det skaper sjøltillit og ivaretar menneskenes verdighet.

MENNESKERETT
Kvekerne engasjerer seg i praktisk arbeid for fred og menneskerettigheter.
Kvekerne var banebrytere i kampen for å få slutt på slaveriet og for å skape menneskeverdige forhold for fanger, funksjonshemmede og sinnslidende. Tradisjonen er ført videre gjennom utviklings- og fredsarbeid i verdens underpriviligerte land. Gjennom vennskap og samarbeid med mennesker av god vilje vil vi være med på å fjerne årsakene til krig og urettferdighet. Kvekerne samarbeider med det verdensvide nettverket av kvekerorganisasjoner, som særlig legger vekt på arbeid i konfliktområder.

Nobels fredspris 1947 ble tildelt kvekerne for det humanitære arbeidet og fredsbudskapet gjennom praktisk tjeneste for medmennesker.

FRED OG RETTFERD
Rettferdig fordeling av verdens goder er en forutsetning for varig fred mellom folkene. Derfor er det grunnleggende at fredsarbeid må ta opp i seg elementer av solidaritet, menneskerettigheter og likestilling. Der mennesker godtar og respekterer hverandres rettigheter og samarbeider om å utvikle samfunnet, er det grunnlag for at ulike grupper kan leve fredelig sammen. Utviklingsarbeid i konfliktområder kan virke fredsbyggende og forebygge krig.

Freden må skapes i menneskenes sinn av vanlige mennesker i lokalsamfunnet. Gjennom opplæring til fred kan vi sette i gang stille prosesser, endre holdninger og dermed bidra til en fredskultur.

Folkelig deltaking er et viktig prinsipp i Kvekerhjelps arbeid. Utgangspunktet for utviklingsarbeid må være folks egne ønsker og behov. Tiltakene må planlegges og gjennomføres i samarbeid med stedets organisasjoner, myndigheter og befolkning.

Folk styrer sine egne tiltak, som stort sett drives av lokalt personell. Kvekerhjelp står i regelmessig kontakt med den lokale administrasjonen ved besøk, rådgiving, rapportering og evaluering.

MÅL OG METODE
Et hovedmål er å utvikle sjølstendighet. Ved å ta i bruk lokale ressurser, både menneskelige og materielle, styrkes det lokale ansvaret og mulighetene for langsiktige virkninger av tiltakene. Varige resultater forutsetter et helhetsperspektiv, der alle sektorer i samfunnet virker sammen.

Kvekernes arbeidsmåte har spesielle kjennetegn:

 • Bevisstgjøring om årsakene til fattigdom og konflikt.

 • Utvikling av ferdigheter i å analysere sin egen situasjon og løse egne problemer.

 • Personlig utvikling som grunnlag for økonomisk, politisk og sosial utvikling.

 • Tilrettelegging av opplæring tilpasset lokale og nasjonale forhold.

 • Oppmuntring til å la folk ta i bruk sine egne kunnskaper og erfaringer.

 • Oppmuntring til samarbeid i grupper for å styrke det økonomiske grunnlaget.

 • Styrking av initiativ for å utvikle metoder for bedre utnytting av lokale ressurser.

 • Oppmuntring til egenaktivitet og deltaking i lokale styringsorganer.

 • Oppmuntring til "innovasjon": nyskaping av ider som springer ut av lokale forhold, og tas i bruk og videreutvikles av folk på stedet.


KVEKERHJELP i Norge er organisert med et styre på 6 personer valgt av Vennenes samfunn kvekerne i Norge. Styret er ansvarlig for kontakten med prosjektene, de internasjonale kvekerhjelporganene, og NORAD og Utenriksdepartementet, og driver informasjons- og innsamlingsarbeid i Norge. Kvekerhjelp er en liten organisasjon, men vi mener vi har en viktig oppgave i flere av verdens konfliktområder. Vår tilnærming til utviklingsspørsmål har også vist seg banebrytende.

Kvekerhjelp har opp gjennom årene støttet prosjekter i Kabylia, Nord-Irland, Vietnam, Laos, Zimbabwe, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi, DR Kongo, Brasil, Israel og i palestinske områder i Gaza og på Vestbredden av Jordanelva.  Noen av disse prosjektene, i Kabylia, Uganda, Kenya, Rwanda, Burundi og DR Kongo, har vært ledet av Kvekerhjelp i Norge. De øvrige har vært i samarbeid med kvekerhjelpeorganisasjoner i andre land og andre norske organisasjoner. Flere av prosjektene har fått økonomisk støtte fra NORAD eller Utenriksdepartementet.
 

STYRE OG ADMINISTRASJON
Les mer.


Kristin Eskeland (styreleder)
Rigmor Fløgstad
Inger-Ma Gabrielsen
Ragnhild Harstad
Eirik Mo
Vidar Salvigsen
Øyvin Vestre
Penny Heymans (økonomiansvarlig/daglig leder)

Kvekerhjelps representant i Gaza:
Maher Saleh Safi

Regional administrasjon i Nairobi for CAPP:
Elizabeth Kabankaya Kande
Jacinta Makokha

CAPI (Change Agents for Peace International) er Kvekerhjelps samarbeidsorganisasjon i regionen Kenya/Burundi/Rwanda/DR Kongo/Sudan.

KVEKERHJELP (Quaker Service Norway)
Grønland 12
N-0188 Oslo
tlf.: +47 22 17 99 00
faks: +47 22 17 34 00
e-post: khjelp@kveker.org

 

 1.