Vennenes Samfunn Kvekerne i Norge


Organisasjonsnummer 975 937 380
 

Trossamfunn Kvekerhjelp Fredsskatt Tidsskrift PublikasjonerVelkommen til hjemmesidene til Vennenes Samfunn Kvekerne, også kalt Kvekersamfunnet.

Fra denne åpningssiden kan du finne informasjon om det du er mest interessert i. Du kan lese mer om selve trossamfunnet, om hjelpeorganisasjonen Kvekerhjelp, om arbeidet for en lov om økonomisk militærnekting, for Fredsskatt, om Tidsskriftet Kvekeren, og om Kvekerforlagets publikasjoner.

Hovedkontoret har adresse: Grønland 12, 0188 OSLO, e-post: kvekerne og bankgiro 9001.05.77089.

Kvekersamfunnet oppsto i England i 1652. Samfunnet organiserte seg for første gang i Norge i 1818. Det holdes regelmessig andakter i Oslo, Kristiansand og Stavanger, og det er andaktsgrupper i Bergen, Farsund/Mandals-området, Bø i Telemark og Trondheim der alle er velkommen. Kvekersamfunnet er medlem av Norges kristne råd.

Ved å klikke på stikkordene i venstre marg kan du finne fram til andre emner som det ofte spørres om.